PROJECTROOM HVEEM

Kunstresidens PROJECTROOM HVEEM på Hveem Vestre, Østre Toten
Residensen retter seg mot kunstnere som i større eller mindre grad er nysgjerrig på, arbeider med, eller ønsker å utforske leire som materiale.
Målet er å legge til rette for et undersøkende fokus der leiren som materiale i dialog med andre uttrykksformer som poesi, performance, grafikk, maleri, skulptur og konseptkunst, blir en innfallsport for residensoppholdet. Residensen gir mulighet for at et tverrfaglig spekter av kunstnere kan utforske kunstneriske muligheter og uttrykk.

Det ble lagt ut info og bilder som blogg nedenfor der man kunne følge aktivitetene på residensen. Det legges ut flere bilder etterhvert som dokumentasjon av arbeid og prosess.

Residensen ble avsluttet med presentasjoner og samtale med de 6 kunstnere som i 10 dager hadde hatt fokus på prosess i kunstnerisk arbeid.

Deltagende kunstnerne:

Kalle Hamm, Finland.

Dzamil Kamanger, Iran/Finland

Yukinori Yamamura, Japan.

Elise Schonhowd, Norge

Tone Gellein, Norge.

Beate Juell, Norge www.beatejuell.com

Støttet av: Oppland Fylkeskommune og Den Norske Ambassaden Tokyo

For mere info ta kontakt.

Beate Juell – tlf 97013273 – beatejuell@hotmail.com

Senere på året kommer billedkunstnerne Søren Hillerup Vaag og Kirsten Hesselager fra Danmark og Anne Cathrine Grieg Wiersholm Norge.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s