Pilotprosjekt med industrielt produserte blomster og en eldre hage om høsten.

Projectroom Hveem gjennomførte et pilotprosjekt med å undersøke hvordan industrielt produserte blomster og en eldre hage om høsten påvirket hverandre. Blomstene var avfall hentet fra blomsterforetninger i nærområdet. Sammen med Blomsterdekoratør Marianne Leren undersøkte kunstnerene Søren Hillerup, Kirsten Muchitsch Hesselager, Beate Juell, Anne Cathrine Grieg Wiersholm og medhjelper Brit Helene Rudrud deres utrykk.


<img src="https://projectroomhveem.files.wordpress.com/2017/12/img_9520.jpg&quot;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s