Kunstresidens PROJECTROOM HVEEM

Kunstnresidens med billedkunstnerne Søren Hillerup Vaag og Kirsten Hesselager fra Danmark og Anne Cathrine Grieg Wiersholm Norge.
Residensen ligger på Hveem – Vestre , Østre Toten og retter seg mot kunstnere som i større eller mindre grad er nysgjerrig på, arbeider med, eller ønsker å utforske leire som materiale.
Målet er å legge til rette for et undersøkende fokus der leiren som materiale i dialog med andre uttrykksformer som poesi, performance, grafikk, maleri, skulptur og konseptkunst, blir en innfallsport for residensoppholdet. Residensen gir mulighet for at et tverrfaglig spekter av kunstnere kan utforske kunstneriske muligheter og uttrykk.

Det legges ut info og bilder som blogg nedenfor der man kan følge aktivitetene på residensen. Det legges ut flere bilder etterhvert som dokumentasjon av arbeid og prosess.
Støttet av: Oppland Fylkeskommune
For mere info ta kontakt.

Beate Juell – tlf 97013273 – beatejuell@hotmail.com
http://www.beatejuell.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s