PROJECTROOM HVEEM

Kunstresidens PROJECTROOM HVEEM, Hveem Vestre på Østre Toten.

Støttet av:                                                                                                                                  Oppland Fylkeskommune 2017,  2018

Den Norske Ambassade, Tokyo 2017

Residensen ble startet av Beate Juell  2015 i samarbeid med Tone Gellein og i dialog med Elise Schonhowd. Residensen retter seg mot kunstnere som i større eller mindre grad er nysgjerrig på, arbeider med, eller ønsker å utforske leire som materiale. Målet er å legge til rette for et undersøkende fokus der leiren som materiale i dialog med andre uttrykksformer som poesi, performance, grafikk, maleri, skulptur, dans og konseptkunst, blir en innfallsport for residensoppholdet. Residensen gir mulighet for at et tverrfaglig spekter av kunstnere kan utforske kunstneriske muligheter og uttrykk. Residensens varighet og omfang varierer. Siden leire et et koplekst materiale er det mulighet for å komme i flere omganger.  Høsten 2018 er det klargjort et nytt arbeids og prosjektrom på stedet.                                                        Det er åpent for å søke seg til et residensopphold.

Det blir lagt ut info og bilder som blogg nedenfor der man kunne følge aktivitetene på residensen.

Foreløpige deltagere 2018:

Annette Hveem Narum N

Bjørnar Aaslund N

Tone Gellein N

Elise Schonhowd N

Hanne Diserud N

Julia Proszowska N

Caroline Ho-Bich- Tuyen Dang N

Anne Cathrine Grieg Wiersholm N

Søren Hillerup Vaag DK

Kirsten Muchitsch Hesselager DK