Post G

Da er 10 dagers kunstresidens med Elise Schonhowd, Tone Gellein, Hanne Dieserud og Beate Juell i august 2018 avrundet. Felles ståsted for arbeidsperioden er leire og rom som fokus for skapende prosesser samt tekster av Juhani Pallasmaa. Fotografiene er tatt av deltagerne. Residensen er støttet av Oppland Fylkeskommune.PORTRETTET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s