Prosess i kunstnerisk arbeid

Et prosjekt med fokus på prosess og et samarbeid mellom kunstnerresidensen Projectroom Hveem og Toten Kunstforening. Gjennomført på Annexstad Gård 22 og 23 september. 18 Kunstnere som viste deler av prosess i eget arbeid og 200 besøkende skapte dialoger om bakenforliggende premisser og prosess relatert til kunstneriske utrykk.

Takk til kunstnerene som deltok: Li Daiyun, Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang, Johannes Engelsen Espedal, Henning Olav Espedal, Tone Gellein, Kirsten M. Hesselager (DK). Marit Jonas, Beate Juell, Ådne Løvstad, Ingrunn O. Myrland, Annette Hveem Narum, Julia Proszowska, Hilde Grønstad Sunde, Kjell Samkopf, Elise Schonhowd, Søren Hillerup Vaag (DK), Anne Cathrine Grieg Wiersholm, Bjørnar Aaslund,

Foto Christin Aronsen. Residensen er støttet av Oppland Fylkeskommune, prosjektet er støttet av Østre Toten Kommune

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s