Dialog med leire

Bjørnar Aaslund (maleri) besøkte residensen høsten 2018 og samarbeidet med Beate Juell (skulptur) i keramiske prosesser. Oppholdet hadde som intensjon å undersøke hvordan felles prosess mellom to kunstnere kan visualisere likheter og ulikheter, samt utvikle og inspirere deres individuelle kunstneriske utrykk. De ferdige konstruksjonene presenteres for publikum på Annexstad Gård høsten 2019.

Residensen er støttet av Oppland Fylkeskommune. Se tidligere innlegg for aktiviteter med andre kunstnere.

Del 1: Formene bearbeides i ulike leiretyper.

Del 2: Formene brennes til 950 grader. Vi samler dem på et bord og glasserer dem uavhengig av hvem som har laget dem.

Del 3: Formene brennes til 1240 grader.

Del 4: Prosjektet har utviklet seg til et større samarbeid, og gjennom kunstfaglig dialog settes formene sammen til felles skulpturelle utrykk.  For oss er prosjektet en viktig visualisering av hva samarbeid og dialog i et kunstfaglig felt kan utvikle seg til. Vi ser på det som et løsningsorientert prosjekt i et samfunn påvirket av steile fronter og store skiller. Konstruksjonene skal vises på Annexstad Gård høsten 2019.

red dia 1

Hjemmesider:      Bjørnar Aaslund         Beate Juell

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s