Informasjon om residensen

Kunstresidens PROJECTROOM HVEEM, Hveem Vestre på Østre Toten.

Støttet av:                                                                                                                                  Oppland Fylkeskommune 2017, 2018, 2019

Den Norske Ambassade, Tokyo 2017

Residensen ble startet av Beate Juell  2015 i samarbeid med Tone Gellein og i dialog med Elise Schonhowd. Residensen retter seg mot kunstnere som i større eller mindre grad er nysgjerrig på, arbeider med, eller ønsker å utforske leire som materiale. Målet er å legge til rette for et undersøkende fokus der leiren som materiale i dialog med andre uttrykksformer som poesi, performance, grafikk, maleri, skulptur, dans og konseptkunst, blir en innfallsport for residensoppholdet. Residensen gir mulighet for at et tverrfaglig spekter av kunstnere kan utforske kunstneriske muligheter og uttrykk. Residensens varighet og omfang varierer. siden leire er et komplekst materiale er det mulig å delta flere ganger. Høsten 2018 ble det klargjort et nytt arbeids- og prosjektrom på stedet.  Informasjon om aktiviteter for 2019 kommer.

Postene nedenfor gir innblikk i de aktivitetene som har vært på residensen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s