Informasjon om residensen

Kunstresidens PROJECTROOM HVEEM, Hveem Vestre på Østre Toten.

Støttet av:                                                                                                                                  Oppland Fylkeskommune 2017, 2018, 2019

Den Norske Ambassade, Tokyo 2017

Residensen ble startet av Beate Juell  2015 i samarbeid med Tone Gellein og i dialog med Elise Schonhowd. Residensen retter seg mot kunstnere som i større eller mindre grad er nysgjerrig på, arbeider med, eller ønsker å utforske leire som materiale. Målet er å legge til rette for et undersøkende fokus der leiren som materiale i dialog med andre uttrykksformer som poesi, performance, grafikk, maleri, skulptur, dans og konseptkunst, blir en innfallsport for residensoppholdet. Residensen gir mulighet for at et tverrfaglig spekter av kunstnere kan utforske kunstneriske muligheter og uttrykk. Residensens varighet og omfang varierer. siden leire er et komplekst materiale er det mulig å delta flere ganger. Høsten 2018 ble det klargjort et nytt arbeids- og prosjektrom på stedet.  Informasjon om aktiviteter for 2019 kommer.

Postene nedenfor gir innblikk i de aktivitetene som har vært på residensen.

Dialog med leire

Bjørnar Aaslund (maleri) besøkte residensen høsten 2018 og samarbeidet med Beate Juell (skulptur) i keramiske prosesser. Oppholdet hadde som intensjon å undersøke hvordan felles prosess mellom to kunstnere kan visualisere likheter og ulikheter, samt utvikle og inspirere deres individuelle kunstneriske utrykk. De ferdige konstruksjonene presenteres for publikum på Annexstad Gård høsten 2019.

Residensen er støttet av Oppland Fylkeskommune. Se tidligere innlegg for aktiviteter med andre kunstnere.

Del 1: Formene bearbeides i ulike leiretyper.

Del 2: Formene brennes til 950 grader. Vi samler dem på et bord og glasserer dem uavhengig av hvem som har laget dem.

Del 3: Formene brennes til 1240 grader.

Del 4: Prosjektet har utviklet seg til et større samarbeid, og gjennom kunstfaglig dialog settes formene sammen til felles skulpturelle utrykk.  For oss er prosjektet en viktig visualisering av hva samarbeid og dialog i et kunstfaglig felt kan utvikle seg til. Vi ser på det som et løsningsorientert prosjekt i et samfunn påvirket av steile fronter og store skiller. Konstruksjonene skal vises på Annexstad Gård høsten 2019.

red dia 1

Hjemmesider:      Bjørnar Aaslund         Beate Juell

Prosess i kunstnerisk arbeid

Et prosjekt med fokus på prosess og et samarbeid mellom kunstnerresidensen Projectroom Hveem og Toten Kunstforening. Gjennomført på Annexstad Gård 22 og 23 september. 18 Kunstnere som viste deler av prosess i eget arbeid og 200 besøkende skapte dialoger om bakenforliggende premisser og prosess relatert til kunstneriske utrykk.

Takk til kunstnerene som deltok: Li Daiyun, Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang, Johannes Engelsen Espedal, Henning Olav Espedal, Tone Gellein, Kirsten M. Hesselager (DK). Marit Jonas, Beate Juell, Ådne Løvstad, Ingrunn O. Myrland, Annette Hveem Narum, Julia Proszowska, Hilde Grønstad Sunde, Kjell Samkopf, Elise Schonhowd, Søren Hillerup Vaag (DK), Anne Cathrine Grieg Wiersholm, Bjørnar Aaslund,

Foto Christin Aronsen. Residensen er støttet av Oppland Fylkeskommune, prosjektet er støttet av Østre Toten Kommune

 

 

Post G

Da er 10 dagers kunstresidens med Elise Schonhowd, Tone Gellein, Hanne Dieserud og Beate Juell i august 2018 avrundet. Felles ståsted for arbeidsperioden er leire og rom som fokus for skapende prosesser samt tekster av Juhani Pallasmaa. Fotografiene er tatt av deltagerne. Residensen er støttet av Oppland Fylkeskommune.PORTRETTET

Post F

Kunstresidens med Elise Schonhowd, Tone Gellein, Hanne Dieserud og Beate Juell 10 dager i august 2018. Felles ståsted for arbeidsperioden er leire og rom som fokus for skapende prosesser samt tekster av Juhani Pallasmaa. Dokumentasjon legges ut underveis. Fotografiene er tatt av deltagerne. Residensen er støttet av Oppland Fylkeskommune.

Post E

Kunstresidens med Elise Schonhowd, Tone Gellein, Hanne Dieserud og Beate Juell 10 dager i august 2018. Felles ståsted for arbeidsperioden er leire og rom som fokus for skapende prosesser samt tekster av Juhani Pallasmaa. Dokumentasjon legges ut underveis. Fotografiene i denne posten er tatt av Elise Sconhowd. Residensen er støttet av Oppland Fylkeskommune.

 

Post D

Kunstresidens med Elise Schonhowd, Tone Gellein, Hanne Dieserud og Beate Juell 10 dager i august 2018. Felles ståsted for arbeidsperioden er leire og rom som fokus for skapende prosesser samt tekster av Juhani Pallasmaa. Dokumentasjon legges ut underveis. Fotografiene er tatt av deltagerne. Residensen er støttet av Oppland Fylkeskommune.

 

 

Post C

Kunstresidens med Elise Schonhowd, Tone Gellein, Hanne Dieserud og Beate Juell 10 dager i august 2018. Felles ståsted for arbeidsperioden er leire og rom som fokus for skapende prosesser samt tekster av Juhani Pallasmaa. Dokumentasjon legges ut underveis. Fotografiene er tatt av deltagerne. Residensen er støttet av Oppland Fylkeskommune.

Post B

Kunstresidens med Elise Schonhowd, Tone Gellein, Hanne Dieserud og Beate Juell 10 dager i august 2018. Felles ståsted for arbeidsperioden er leire og rom som fokus for skapende prosesser samt tekster av Juhani Pallasmaa. Dokumentasjon legges ut underveis. Fotografiene er tatt av deltagerne. Residensen er støttet av Oppland Fylkeskommune.

Post A

Kunstresidens med Elise Schonhowd, Tone Gellein, Hanne Dieserud og Beate Juell 10 dager i august 2018. Felles ståsted for arbeidsperioden er leire og rom som fokus for skapende prosesser samt tekster av Juhani Pallasmaa. Dokumentasjon legges ut underveis. Fotografiene er tatt av deltagerne. Residensen er støttet av Oppland Fylkeskommune.