PROJECTROOM HVEEM

Kunstresidens PROJECTROOM HVEEM, Hveem Vestre på Østre Toten.

Støttet av:                                                                                                                                  Oppland Fylkeskommune 2017,  2018

Den Norske Ambassade, Tokyo 2017

Residensen ble startet av Beate Juell  2015 i samarbeid med Tone Gellein og i dialog med Elise Schonhowd. Residensen retter seg mot kunstnere som i større eller mindre grad er nysgjerrig på, arbeider med, eller ønsker å utforske leire som materiale. Målet er å legge til rette for et undersøkende fokus der leiren som materiale i dialog med andre uttrykksformer som poesi, performance, grafikk, maleri, skulptur, dans og konseptkunst, blir en innfallsport for residensoppholdet. Residensen gir mulighet for at et tverrfaglig spekter av kunstnere kan utforske kunstneriske muligheter og uttrykk. Residensens varighet og omfang varierer. Siden leire et et koplekst materiale er det mulighet for å komme i flere omganger.  Høsten 2018 er det klargjort et nytt arbeids og prosjektrom på stedet.                                                        Det er åpent for å søke seg til et residensopphold.

Det blir lagt ut info og bilder som blogg nedenfor der man kunne følge aktivitetene på residensen.

Foreløpige deltagere 2018:

Annette Hveem Narum N

Bjørnar Aaslund N

Tone Gellein N

Elise Schonhowd N

Hanne Diserud N

Julia Proszowska N

Caroline Ho-Bich- Tuyen Dang N

Anne Cathrine Grieg Wiersholm N

Søren Hillerup Vaag DK

Kirsten Muchitsch Hesselager DK

 

 

 

 

 

 

 

Kunstresidens PROJECTROOM HVEEM

Kunstnresidens med billedkunstnerne Søren Hillerup Vaag og Kirsten Hesselager fra Danmark og Anne Cathrine Grieg Wiersholm Norge.
Residensen ligger på Hveem – Vestre , Østre Toten og retter seg mot kunstnere som i større eller mindre grad er nysgjerrig på, arbeider med, eller ønsker å utforske leire som materiale.
Målet er å legge til rette for et undersøkende fokus der leiren som materiale i dialog med andre uttrykksformer som poesi, performance, grafikk, maleri, skulptur og konseptkunst, blir en innfallsport for residensoppholdet. Residensen gir mulighet for at et tverrfaglig spekter av kunstnere kan utforske kunstneriske muligheter og uttrykk.

Det legges ut info og bilder som blogg nedenfor der man kan følge aktivitetene på residensen. Det legges ut flere bilder etterhvert som dokumentasjon av arbeid og prosess.
Støttet av: Oppland Fylkeskommune
For mere info ta kontakt.

Beate Juell – tlf 97013273 – beatejuell@hotmail.com
http://www.beatejuell.com

Pilotprosjekt med industrielt produserte blomster og en eldre hage om høsten.

Projectroom Hveem gjennomførte et pilotprosjekt med å undersøke hvordan industrielt produserte blomster og en eldre hage om høsten påvirket hverandre. Blomstene var avfall hentet fra blomsterforetninger i nærområdet. Sammen med Blomsterdekoratør Marianne Leren undersøkte kunstnerene Søren Hillerup, Kirsten Muchitsch Hesselager, Beate Juell, Anne Cathrine Grieg Wiersholm og medhjelper Brit Helene Rudrud deres utrykk.


<img src="https://projectroomhveem.files.wordpress.com/2017/12/img_9520.jpg&quot;

PROJECTROOM HVEEM

Kunstresidens PROJECTROOM HVEEM på Hveem Vestre, Østre Toten
Residensen retter seg mot kunstnere som i større eller mindre grad er nysgjerrig på, arbeider med, eller ønsker å utforske leire som materiale.
Målet er å legge til rette for et undersøkende fokus der leiren som materiale i dialog med andre uttrykksformer som poesi, performance, grafikk, maleri, skulptur og konseptkunst, blir en innfallsport for residensoppholdet. Residensen gir mulighet for at et tverrfaglig spekter av kunstnere kan utforske kunstneriske muligheter og uttrykk.

Det ble lagt ut info og bilder som blogg nedenfor der man kunne følge aktivitetene på residensen. Det legges ut flere bilder etterhvert som dokumentasjon av arbeid og prosess.

Residensen ble avsluttet med presentasjoner og samtale med de 6 kunstnere som i 10 dager hadde hatt fokus på prosess i kunstnerisk arbeid.

Deltagende kunstnerne:

Kalle Hamm, Finland.

Dzamil Kamanger, Iran/Finland

Yukinori Yamamura, Japan.

Elise Schonhowd, Norge

Tone Gellein, Norge.

Beate Juell, Norge www.beatejuell.com

Støttet av: Oppland Fylkeskommune og Den Norske Ambassaden Tokyo

For mere info ta kontakt.

Beate Juell – tlf 97013273 – beatejuell@hotmail.com

Senere på året kommer billedkunstnerne Søren Hillerup Vaag og Kirsten Hesselager fra Danmark og Anne Cathrine Grieg Wiersholm Norge.